.
Про Школу
Календар
Новини
Інформатор
Програма
Реєстрація
Контакти
 
 


Шановні батьки! Вітаємо Вас і Ваших дітей в Рідній Школі УНО Торонто - Захід!РІДНА ШКОЛА І КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ФІЛІЇ УНО ТОРОНТО - ЗАХІД
ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ
МЕТА ШКОЛИ
НОВІ ВПИСИ
ПІДРУЧНИКИ:
УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗАВДАННЯ
СВІДОЦТВА
ЧЕРГУВАННЯ БАТЬКІВ
БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
ОБІЖНІ ЛИСТИ
ВХІД БАТЬКІВ ТА ГОСТЕЙ
ВХІД ДО ШКОЛИ
СПІЗНЕННЯ
ВИХІД ПЕРЕД 1:00-ою ГОДИНОЮ
ЗАБИРАННЯ ДІТЕЙ
ПРАВОПОРЯДОК У ШКОЛІ
ПРИСУТНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ
ПЕРЕРВА
КРАМНИЧКА
ЗВ'ЯЗОК З УЧИТЕЛЯМИ
КАЛЕНДАР

 

РІДНА ШКОЛА І КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ФІЛІЇ УНО ТОРОНТО - ЗАХІД
Рідна школа філії УНО Торонто - Захід була заснована в 1933 році членкинею Крайової Управи Організації Українок Канади Стефанією Савчук. Школа розміщувалася в Домі Просвіти при вулиці Дюпонт, Торонто. В 1934 році створено Філію УНО Торонто-Захід у цьому ж домі і школа офіційно стала школою цієї Філії. Сьогодні заняття проходять в окремих класах від садочку до матурального рівня. Після успішного закінчення школи учні отримують 4 кредити. Читати далі про історію школи.


ШКОЛА й ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ СТВОРЕНІ для ДІТЕЙ, які:
" володіють українською мовою,
" походять з родин, у яких розмовна мова українська, або мають доступ до україномовного середовища,
" походять з родин, які мають позитивне наставлення до українознавства,
" походять з родин, які готові допомагати дітям і школі,
" не володіють українською мовою, але мають щире бажання навчитися говорити по-українськи.


МЕТА ШКОЛИ:
" дати учням загальні знання з українознавчих предметів,
" дати учням змогу брати участь у різноманітних заняттях в українському середовищі, але в канадському контексті,
" прищепити любов до народу,
" прищепити пошану й охоту до вивчення українознавчих предметів,
" спонукати учнів думати й творити українською мовою.

Родини, які не більше, як рік тому приїхали з України можуть податися (через школу) на допомогу від Суспільної Служби. Просимо звернутися до секретарки за анкетою.

БАТЬКИ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

1. Підтримувати мету школи через свою участь в діяльності школи. Пильнувати, щоб дитина, як учень школи, виконувала завдання, говорила по-українськи, та дотримувалась правил поведінки школи.

2. Повністю і точно виповнити реєстраційну анкету.

3. Купити книжки та інші навчальні матеріали, призначені вчителями школи і покривати кошти інших занять, де моя дитина бере участь за моїм дозволом.

4. Повністю фінансово покрити вчинене моєю дитиною пошкодження, або крадіжку майна школи, інших учнів, батьків/членів, управителів будинку, власників та інших споживачів будинку. Якщо збитки, вчинені моєю дитиною, є приписані на загал школи, класу, або групи учнів, я заплачу за частину коштів призначених Управою Філії УНО Торонто-Захід.

5. Свідомий/а того, що Управа Філії УНО Торонто-Захід має право виключити мою дитину з школи за неоправдану неприсутність п'яти (5) днів навчання за порядком, та за серйозне порушення правил поведінки.

 

Підпис одного або обидвох батьків

 

______________________________________ Дата_____________________

 


______________________________________ Дата_____________________НОВІ ВПИСИ

ПРОСИМО принести копію свідоцтва з попереднього року, якщо дитина переходить з іншої школи.

 

ПІДРУЧНИКИ:

Батьки одержать список потрібних підручників для кожного класу.

ПРОСИМО
1. Перевірити які книжки вже маєте вдома, а решту потрібних підручників закупити. Батьки можуть закупити ці книжки на початку навчального року в школі.
2. Закупити зошити для вправ. Діти мусять мати нові зошити щороку.

Прохання: Не викидайте дитячих старих підручників. Краще їх затримати в своїй бібліотеці або подарувати школі!!!!

УКРАЇНСЬКА МОВА

Розмовна мова учнів та батьків у школі та на шкільному подвір'ї - це українська мова. Просимо всіх батьків пригадувати про це учням та собі взаємно. Нам дуже неприємно, коли ми не тільки дітям, але й батькам мусимо пригадувати, що вони знаходяться в українській школі. Вимагаймо від себе те, що вимагаємо від дітей.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ


1 клас

Учні першого класу вивчають абетку, складають речення та ділять слова на склади, вчаться писати слова з великої літери. Учні вчаться переказувати прочитане вголос вчителем оповідання. Це допомагає розвивати пам'ять у дітей.

2 та 3 класи

Учні намагаються розпізнавати речення з метою висловлювання, ставити наголос в словах. Учні читають короткі оповідання та переказують прочитане. Також приділяється увага декламації віршів. Відбувається ознайомлення дітей з частинами мови - іменник, прикметник, дієслово та числівник.


4 та 5 класи

Удосконалюється загальне ознайомлення з головними частинами мови. Читаючи народні казки, діти обговорюють прочитане у рольових іграх. Також відбувається багато творчої роботи - розгадування ребусів, загадок, писання творів.


6 та 7 класи

У цих класах учні продовжують вивчати розділи "Фонетика" та "Будова слова". На уроках історії України діти здійснюють подорож у часи Київської Русі: знайомляться з нашими предками слов'янами, їхнім побутом та вивчають великі справи мудрих та непереможних князів Русі-України.

На уроках літератури учні читають про Україну, ії державні та народні символи, неповторну природу, визначні місця та вивчають імена гідних синів тв дочок української прози та поезії.

Курси Українознавства ( 8 - 11 класи )

У старших класах учні Рідної Школи вивчають такі предмети: українську мову та літературу, географію, історію, культуру і релігію.

Навчальні програми вчителі опрацьовують, орієнтуючись на рівень курсантів.

На уроках української мови учні пишуть диктанти, твори та перекази, вивчають розділи української мови "Морфологія" та "Синтаксис", знайомляться із стилями української мови, виступають усно за темою.

На уроках літератури учні ознайомлюються з великою кількістю оригінальних творів - поезії, байки, народні думи. Також увага зосереджується на вмінні проаналізувати той чи інший твір, дати власну оцінку прочитаному.

На уроках географії учні вивчають територію, області і райони, природні особливості, рельєф, клімат, екологію, корисні копалини, населення, промисловість та сільске господарство України. Вводиться поняття про український народ як спільноту. Учні мають практичні заняття з картами і атласами.

Уроки історії вчителі підсилюють різноманітними додатковими матеріалами. Учні виконують багато творчої роботи з картами та атласами, тим самим закріплюючи вивчений матеріал.

При кінці одинадцятого класу учні здають матуральні письмові та усні іспити. Учні беруть участь у матуральній забаві в червні, де одержують дипломи.

Подробиці до програм кожного класу будуть подані на сходинах учителів з батьками.


ЗАВДАННЯ

Учителі задають домашні завдання щотижня. Учні записують завдання в один зошит, призначений для цього, та після виконують його. Всі мусять старанно та постійно виконувати домашнє завдання, повністю використовуючи шкільну програму.
Досліди в науці доказують, що виконання домашніх завдань має дуже великий вплив на успіхи в навчанні.
Невчасно здані задачі утруднюють працю учителів та не приносять користі учням. Учителі стягатимуть відсотки за несвоєчасно виконані завдання. Учні мусять виконати всі завдання, щоб перейти до вищого класу.

Учні знаходяться в школі тільки чотири години на тиждень, а за такий короткий час неможливо, щоб діти здобули всі знання та засвоїли потрібні навики. Тому просимо батьків допомагати своїм дітям організувати час, місце та порядок при виконанні завдань, коли потрібно (але не робити за них).

Ваша допомога може бути різною:
спільне читання та обговорення текстів;
пояснення слів та понять;
дискусії на теми порушені в завданнях;
допомога при виборі довільних читань і матеріалів до проектів;
перевірка, чи все зроблене.

Така співпраця найкраще допоможе нашим дітям здобути українську освіту.


СВІДОЦТВА

" Учителі оцінюють учнів на підставі: домашніх завдань, праці в класі, і малих перевірок та іспитів.
" У молодших класах виставляємо оцінки: відмінно, дуже добре, добре, задовільно і незадовільно.
" У старших класах оцінки подані у відсотках (%).
" Діти передшкілля одержать грамоту та свідоцтво при закінченні року, а діти садочка - грамоту.

Учні одержать свідоцтва в січні за перше півріччя і в червні за шкільний рік.

Учні, які вписані на level 1, 2 чи OAC кредит, дістають оцінки офіційним листом, якого треба занести до своєї школи. Якщо в high school оцінка не вписана, просимо телефонувати до нас, або влітку до TDCSB Continuing Education Dept.


ЧЕРГУВАННЯ БАТЬКІВ

Секретарка готує списки чергування батьків по школі. Чергування триває від 9:00 - 1:00. В цей час батьки пильнують вхідні двері і коридори. Якщо Ви не зможете бути на чергуванні в призначений день, просимо підшукати когось на своє місце, помінятися з кимось іншим, а в непередбачених випадках повідомити секретарку школи Люду Погорєлову заздалегідь (416-276-1883). Секретарка буде пригадувати батькам про чергування. Батьки учнів на курсах теж можуть мати чергування по класах, коли потрібно допомогти учителям навести дисципліну в класі.

ПРОСИМО чергових батьків зранку зголошуватися до учительського офісу.


БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Батьківський комітет підлягає Управі Філії УНО Торонто-Захід. Мета цього комітету полягає в тому, щоб допомогти в організації шкільних свят та інших заходів, та веденням крамнички. Якщо ви хочете долучитися до цієї справи, просимо зголоситися до секретаря школи, пані Людмили (416-276-1883).


ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Школа вимагає пошани, в слові та ділі, до учителів, управи школи, до старших і до учнів, та до чужого майна. Тому учні будуть покарані, коли серйозно порушать правила:
" чи за образу вчителів і дорослих
" заподіють фізичну кривду вчителеві і дорослому
" заподіють фізичну кривду іншому учневі / іншій учениці, чи погрожують заподіяти кривду
" прозивають і понижують іншого учня / іншу ученицю (серйозний випадок)
" навмисне нищать чи крадуть шкільне чи чуже майно
" пишуть невідповідні слова на чужих речах
" приносять невідповідні чи небезпечні речі до школи
" виходять поза межі шкільного подвір'я
" курять.

За серйозні порушення правил учні можуть бути випрошені з класи, а пізніше зі школи.

Усі учні мають дотримуватися таких загальних правил:

1. Шанувати інших і самих себе.
2. Шанувати чуже майно та довкілля.
3. Відповідно говорити слухати й поводитися.
4. Поважати авторитетних осіб та старших.

У класі
1. Поважати інших.
2. Не зачіпати інших.
3. Не принижувати.
4. Не лаятися чи прозивати інших.
5. Не плювати.
6. Нічим не кидати.
7. Берегти всі речі в класі, не рухати комп'ютерів.
8. Говорити спокійним голосом.
9. Нічого не пити, їсти без нагляду вчителів.
10. Не смітити.


Під час перерви - На шкільному подвір'ї
" Усі виходять на двір під час перерви.
" Не виходити поза шкільне подвір'я.
" Гратися безпечно.
" Поважати інших.
" Не зачіпати інших.
" Не боротися.
" Не принижувати.
" Не лаятися чи прозивати інших.
" Не плювати.
" Нічим не кидати.

У Коридорах школи
" Не бігати, спокійно ходити.
" Не ходити по коридорах без причини.
" Культурно поводитися.
" Шанувати чуже майно.
" Не смітити.

Вихід до лазнички
" Придержуватися класного порядку.
" Підтримувати порядок і чистоту в лазничках.
" Швидко повернутися до класу.


ОБІЖНІ ЛИСТИ

Час від часу учителі передають учнями обіжні листи для батьків. Просимо ці листи перечитувати, бо це найлегший спосіб спілкування і там подано важливу інформацію. Обіжні листи доповнюють дані цієї веб-сторінки, тому просимо - зміни дат, годин, телефонів, тощо вписати собі до інформатора.


ВХІД БАТЬКІВ ТА ГОСТЕЙ

Просимо всіх зголосити свою присутність в учительському офісі, коли заходите до школи.


ВХІД ДО ШКОЛИ

Вранці, перед 9:00 учні заходять до класу, якщо в класі є присутній вчитель.


СПІЗНЕННЯ

Дуже просимо батьків подбати, щоб учні не спізнювалися до школи. Діти, коли спізнюються, пропускають частину програми та перебивають усім хід заняття. Учні повинні бути в школі кілька хвилин перед 9 годиною.


ВИХІД ПЕРЕД 1:00-ою ГОДИНОЮ

Коли трапляються рідкісні випадки, що учень / учениця мусить скорше вийти з класу, батьки повинні прийти до вчительського офісу, щоб виписати дитину. Це робимо заради безпеки Ваших дітей. Учні курсів мусять принести записку з вказаною причиною та підписом батьків. Учнів без записки не можемо випустити зі школи.
Дуже просимо не забирати дітей скорше через уродини, гостини, закупи, тощо. Це утруднює працю учителів та творить замішання в класі, бо учні переважно записують завдання в останні хвилини навчання.


ЗАБИРАННЯ ДІТЕЙ

ПРОСИМО батьків не заходити до класу, коли забирають дітей. Просимо почекати в коридорі.
Дуже просимо не спізнюватися, коли забираєте дітей о 1:00. Це несправедливо до учителів чи адміністрації, які мусять з дітьми довше залишатися.

ПРАВОПОРЯДОК У ШКОЛІ

ВХІД:

" Всі мають входити бічними дверима через подвір'я: вчителі, адміністрація, учні.
" Передні двері будуть закриті під час занять.
" Рано буде відкрито 2-оє дверей: бічні та передні.

" Вчитель відповідає за перехід учнів до класу.


НА ПЕРЕРВІ:

" Вчитель зобов'язаний довести учнів до відповідних дверей і чекати, доки всі вийдуть на двір.
" Після перерви учитель наступної лекції/уроку зузстрічає учнів при дверях і вони разом заходять у школу.
" Якщо буде дощ, перерва відбуватиметься в приміщенні школи.
" Діти не можуть бути в школі без догляду учителів.

ПРИСУТНІСТЬ

Навчання починається о 9 годині ранку і триває до 1:00 пополудні.
Усі дні навчання та важливі події в житті школи подані в календарі. Учні повинні бути присутні на всіх лекціях.


ВІДСУТНІСТЬ

Коли, з поважних причин, учень / учениця не може бути на лекціях, просимо повідомити учителів і канцелярію за телефоном школи: 647-824-1222, або по змозі передати записку з причиною відсутності наступного тижня. Учні (особливо на курсах) мусять довідатися про завдання пропущених ними занять та старатися виконати його до наступної лекції. Тому просимо батьків допильнувати, щоб учні виконали всі пропущені завдання.


ПЕРЕРВА

Учні всіх класів мають 20 хвилинну перерву від 11:00 - 11:20. Усі діти повинні вийти на двір, щоб відпочити. Учителі не можуть залишати дітей у класах (правила TDCSB), ні в коридорах.


ПЕРЕКУСКА

Просимо, щоб учні не приносили й лущили різне насіння чи сім'ячко у школі й на шкільній площі. Учні, які навмисне смітять в класі, будуть покарані.


ЗВ'ЯЗОК З УЧИТЕЛЯМИ

Батьки матимуть змогу запізнатися з учителями та точніше довідатися про навчання на призначених сходинах.

Учителі та управа школи будуть контактуватися з батьками:
" безпосередньо або телефонічно (у поважних справах)
" через опікунів
" листом (у справах невиконаних завдань або невідповідної поведінки)

Батьки можуть:
" замовити побачення з учителями
" замовити побачення з директором чи заступником директора
" потелефонувати до учителів, директора, управи
" подати загальні зауваження усно чи письмово через опікунів класів

ПРОСИМО:
" не провадити тривалих розмов з учителями під час шкільних годин


КАЛЕНДАР

Календар шкільного року можна знайти тут - calendar.htm


КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ШКОЛИ - 647-824-1222

 

Домашні завдання для учнів курсів українознавства

Українська Мова
Усне Мовлення
Українська Література
Історія
Українська Культура
sitemapмапа сайту contact usел. пошта

Школа працює в приміщенні 811 Islington Toronto, ON, Canada M8Z 5W8.

За інформацією просимо телефонувати на телефон школи
647-824-1222.

Поштова адреса школи:
2397A Bloor Street West, Toronto ON, M6S 1P6.

Батьківський Куточок

Батьківський комітет школи звертається до всіх українських родин посилати своїх дітей шкільного віку на навчання до української школи. Комітет допомагає проводити шкільні свята, зокрема Свято Миколая. Читати далі.

МУНО

Відділ Молоді Українського Національного Об'єднання Канади відтворено на базі Рідної Школи. Контактна інформація - Ростислав Пронь - тел. 416-998-1610.