-
Про Школу
Календар
Новини
Інформатор
Програма
Реєстрація
Контакти
 
 

 Домашне завдання на 7 травня
 
8 клас Завдання немає - писали іспит за 2 півріччя.
9 клас Завдання немає - писали іспит за 2 півріччя.
10 клас Завдання немає - писали іспит за 2 півріччя.
 
Домашне завдання на 23 квітня
 
8 клас
Тваринний світ України. Стор. 43-46 у підручнику.
Відп. на пит. 1-10 /роздатковий матеріал/
Тест за ІІ півріччя - 23 квітня
 
9 клас
Тест за ІІ півріччя - 23 квітня
 
10 клас
Економічні райони і області України. Позначити економічні райони на контурній карті.
Проект з географії - 23 квітня
 
11 клас Презентація проекту/матуральний іспит - 23 квітня
 
Домашне завдання на 16 квітня
 
8 клас
Рослинність України. Стор. 40-41 у підручнику.
Відп. на пит. 1-8
Тест за ІІ півріччя - 23 квітня 
9 клас
Зовнішні економічні зв'язки України. Стор. 129-130. 
Відп. на пит. 1-5
Тест за ІІ півріччя - 23 квітня
10 клас Немає д/з
11 клас Презентація проекту - 23 квітня
 
Домашне завдання на 9 квітня
 
8 клас
Природні зони України. Степова зона. Стор. 53-56 у підручнику.
Відп. на пит. 1-10
9 клас
Галузі сільського господарства. Тваринництво. Стор. 119-120 у підручнику.
Відп. на пит. 1-12
10 клас
Економічні райони й області України. Позначення економічних районів на контурній карті.
Проект - 23 квітня
11 клас
Українці в країнах Східної Європи. Стор. 192-194 у підручнику.
Відп. на пит. 1-8
 
Домашне завдання на 2 квітня
 
8 клас
Природні зони України. Лісостепова зона. Стор. 50-52 у підручнику.
Відп. на пит. 1-15 /роздатковий матеріал/
9 клас
Галузі сільського господарства. Рослинництво. Стор. 116-118 у підручнику.
Відп. на пит. 1-10 /роздатковий матеріал/
10 клас
Економічні райони й області України. Причорноморський район. Стор. 161-164 у підручнику.
Відп. на пит. 1-9 /роздатковий матеріал/
11 клас
Українці в країнах Південної Америки. Стор. 188-190 у підручнику.
Відп. на пит. 1-10 /роздатковий матеріал/
*** Матуральний проект: Частина 3 - Написати чорновий варіант тексту за планом; дотримуватися структури - вступ, основна частина, закінчення. Надіслати ел. поштою до вчителя на перевірку до 22 березня.
 
Домашне завдання на 27 лютого
 
8 клас
Природні зони України. Лісова зона. Мішані ліси.
Стор. 47-49 у підручнику. Відп. на пит. 1-8 /роздатковий матеріал/
9 клас Немає дом. завдання.
10 клас
Економічні райони і області України. Північно-Західний район.
Стор. 156-157 у підручнику. Відп. на пит. 1-12 /роздатковий матеріал/
11 клас
Українська діаспора Австралії. 
Стор. 187-188 у підручнику. Відп. на пит. 1-10 /роздатковий матеріал/
~Робота над проектом: до 22 березня надіслати до вчителя на перевірку чорновий варіант тексту презентації за планом. Дотримуватися структури - вступ, основна частина, закінчення. 
 
Домашне завдання на 20 лютого
 
8 клас
Болота і підземні води. Мінеральні води.
Відп. на пит. 1-4 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
9 клас
Галузі сільського господарства України. Стор. 153-155 у підручнику.
Заповнити таблицю
10 клас
Економічні райони і області України. Карпатський економічний район.
Стор. 153-155 у підручнику. Відп. на пит. 1-12 /роздатковий матеріал/
11 клас
Перші поселення українців в західних провінціях Канади. Фільм "Навчи мене танцювати".
Відп. на пит. 1-10 /роздатковий матеріал/
 
Домашне завдання на 6 лютого
 
8 клас
Поділ України на кліматичні райони.
Відп. на пит. 1-10 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
9 клас
Географія транспорту. Стор. 126-128 у підручнику
Відп. на пит. 1-8, 1-6 /роздатковий матеріал/
10 клас
Економічні райони і області України. Подільський економічнй район. Стор. 153-155 у підручнику.
Відп. на пит. 1-12
11 клас
Робота над проектом на вибрану тему.
Скласти основні пункти до теми. Занотувати основні розділи. Розділити матеріал по розділах.
 
Домашне завдання на 30 січня
 
8 клас
Клімат України. Стор. 25-28 у підручнику.
Відп. на пит. 1-10 /роздатковий матеріал/
9 клас
Харчова промисловість. Стор. 121-122 у підручнику.
Відп. на пит. 2-9, стор. 123
10 клас
Київ - столиця України. Київська область.
Заповнити таблицю /текст і завдання - роздаковий матеріал/
11 клас
Українці в Північній Америці. 1-4 хвилі еміграції. Стор. 180-186
Заповнити таблицю. Провести інтерв'ю із родичами про еміграцію до Канади.
 
Домашне завдання на 23 січня
 
8 клас
Внутрішні води України. Основні ріки. Стор. 30-31 у підручнику.
Позначити основні ріки України на карті України.
9 клас
Хімічна промисловість. Галузі, центри, сировина і продукція. 
Відп. на пит. 1-8 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
10 клас
Економічні райони і області України. Центральний район. Стор. 150-152 у підручнику.
Відп. на пит. 2-9, стор. 152
11 клас
Українці в Північній Америці. Стор. 180-186 у підручнику.
Відп. на пит. 1-6 /роздатковий матеріал/
 
Домашне завдання на 16 січня
 
8 клас
Моря України. 
Відп. на пит. 1-7 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
9 клас
Легка промисловість. Стор. 111-112 у підручнику.
Заповнити таблицю /роздатковий матеріал/
10 клас
Економічні райони і області України. Столичний район. Стор. 147-149 у підручнику.
Відп. на пит. 2-11 на стор. 149
11 клас
Українці в світі. Стор. 178-180 у підручнику.
Відп. на пит. 1-9 /роздатковий матеріал/ 
 
Домашне завдання на 5 грудня
 
8 клас Корисні копалини. Види копалин: рудні, нерудні, паливні.
Тест за І півріччя - 5 грудня
9 клас
Повторення вивченого за І півріччя.
Тест за І півріччя - 5 грудня
10 клас
Повторення вивченого за І півріччя.
Тест за І півріччя - 5 грудня
11 клас
Українська етнічна територія. Етнічна межа. 
Тест за І півріччя - 5 грудня
 
Домашне завдання на 28 листопада
 
8 клас
Кримські гори. Геологічна будова, водні та рослинні багатства.  
Стор. 60-62 у підручнику. Відп. на пит. 1-4
9 клас Головні галузі промисловості в Україні. Машинобудівельна промисловість. Її галузі, головні центри, роди машин. Стор. 101-103 у підручнику. Заповнити таблицю 
10 клас
Економічні райони і області Украхни. Придніпровський район. 
Стор. 140-142 у підручнику. Відп. на пит. 1-12
11 клас
Населення України. Кількість і густота населення.
Відп. на пит. 1-9 /текст і завданння - роздатковий матеріал/
 
Домашне завдання на 21 листопада
 
8 клас
Гори. Українські Карпати. Геологічна будова, водні та рослинні багатства.
Стор. 57-59 у підручнику. Відп. на питання 1-8.
9 клас
Головні галузі промисловості в Україні. Будівельна індустрія. 
Відп. на питання 1-8 /текст і завдання - роздатковий матеріал/ 
10 клас
Економічні райони і області України. Донецький економічний район.
Стор. 136-139 у підручнику. Відп. на питання 1-8. 
11 клас
Система розселення в Україні. Міське і сільське населення. 
Відп. на питання 1-10 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
 
Домашне завдання на 14 листопада
 
8 клас
Грунти на території України. Чорнозем. Глибинні шари рельєфу землі.
Відп. на пит. 1-4 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
9 клас
Металургія і її види. Основні центри металургії. 
Стор. 98-100 у підручнику. Відп. на пит. 1-6 /роздатковий матеріал/
10 клас
Віковий склад населення України. Трудові ресурси.
Стор. 86-87 у підручнику. Відп. на пит. 1-12 /роздатковий матеріал/
11 клас
Трудові ресурси України та їх розподіл між галузями господарства.
Відп. на пит. 1-10 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
 
Домашне завдання на 7 листопада
 
8 клас
Накреслити за умовними позначеннями план місцевості, де ви живете 
/роздатковий матеріал/
Принести географічний атлас
9 клас
Галузі промисловості України. Паливно-енергетична промисловість. 
Стор. 95-97 у підручнику. Відп. на пит. 1-6
10 клас
Населення України. Міське населення. Мешканці сіл.
Стор. 78-80 у підручнику. Відп. на пит. 2-8, стор. 80. 
Позначити на контурній карті міста-мільйонери
11 клас
Адміністративно-територіальний поділ України. 
Відп. на пит. 1-6 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
Позначити на контурній карті області України
Домашне завдання на 31 жовтня
 
8 клас
Форми земної поверхні. Поняття 'горба', 'яру', 'балки', 'гори'. Рельєф України. Позначення рельєфу. 
Відп. на питання 1-6 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
  
9 клас
Загальна характеристика господарства України. Головні господарські галузі.
Стор. 93-94 у підручнику. Відп. на питання 1-8 /роздатковий матеріал/ 
10 клас
Український народ. Народжуваність і смертність. 
Стор. 69-71 у підручнику. Відп. на пит. 1-6 /роздатковий матеріал/
 
11 клас
Український народ. Національний склад населення. Місце України в світі та Європі за кількістю населення.
Відп. на питання 1-6 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
Домашне завдання на 17 жовтня
 
8 клас
Яка ж вона, наша Батьківщина? Основні дані про Україну.  
Робота з географічним атласом і контурною картою: Позначити кордон, столицю, країни-сусіди України.  
9 клас
Географічне положення України. Стор. 6-8 у підручнику.
Відп. на пит. 1-7 /роздатковий матеріал/
Робота з географічним атласом і контурною картою: Позначити кордон, столицю, країни-сусіди України.  
10 клас
Український народ. Кількість і густота населення. Стор. 67-68 у підручнику.
Відп. на пит. 1-6 /роздатковний матеріал/
 
11 клас
Український народ. Сучасний склад населення.
Відп. на пит. 1-6 /роздатковий матеріал/
Домашне завдання на 3 жовтня
 
8 клас
Україна. Географічне розташування. Позначення кордонів та країн-сусідів України.
9 клас
Природно-географічна характеристика України. 
Відп. на пит. 1-10 /текст і завдання - роздатковий матеріал/
  
10 клас
Географічне положення України. Стор. 6-8 у підручнику.
Відп. на пит. 1-7 /роздатковий матеріал/
 
11 клас
Формування території України та її сучасний склад. Стор. 9-12 у підручнику.
Відп. на пит. 1-8,10, стор. 12.
 

Домашні завдання для учнів курсів українознавства

Українська Мова
Українська Література
Географія
Історія
Українська Культура
sitemapмапа сайту contact usел. пошта

Школа працює в приміщенні цілоденної школи Michael Power / St. Joseph Catholic Secondary School за адресою: 105 Eringate Drive, Etobicoke, Ontario, M9C 3Z7 (околиця Eglinton Avenue West and Renforth Drive).

За інформацією просимо телефонувати на телефон школи
647-824-1222.

Поштова адреса школи:
2397A Bloor Street West, Toronto ON, M6S 1P6.

Батьківський Куточок

Батьківський комітет школи звертається до всіх українських родин посилати своїх дітей шкільного віку на навчання до української школи. Комітет допомагає проводити шкільні свята, зокрема Свято Миколая. Читати далі.

МУНО

Відділ Молоді Українського Національного Об'єднання Канади відтворено на базі Рідної Школи.